a โปรแกรมร้านอาหารและโรงแรม

ออกแบบเว็บไซต์

พัฒนาออแบบเว็บไซต์ โรงแรม ร้านอาหาร และรวมถึงการออกแบบเว็บไซต์ตามการใช้งานของลูกค้า ในราคากันเอง.

โปรแกรมบริหารจัดการร้านอาหาร และ โปรแกรมบริหารจัดการโรงแรม

เราพัฒนาออกโปรแกรมร้านอาหาร สั่งอาหารด้วย iPad, iPhone, Android ระบบ Windows และ cloud .

บริการหลังการขาย ผ่าน Online

ทีมงานจะใช้โปรแกรม teamviewer ในการช่วยแก้ไขทาง online เบื้องต้น และสามารถติดได้ หรือถ้าOnsite Service .

Domain Hosting

เรารับจด Domain Hosting เช่าระบบโปรแกรมต่างๆบน Cloud เพื่อให้ทำงานได้ทุกที และสะดวกสบายมากขึ้นในช่วงยุค 5G การเข้าถึงตัวโปรแกรมง่ายขึ้นบริหารจัดการง่ายขึ้น.

about us

พัฒนาระบบตามความต้องการของลูกค้า เช่นโปรแกรม ระบบโรงแรม และ ร้านอาหาร Newtwork รวมถึงการจำจ่ายอุปกรณ์ตามความต้องการลูกค้า

ระบบใหม่

โปรแกรมร้านอาหาร ใช้งานง่าย สั่งด้วยมือถือ ลดต้นทุนค่าแรง 30%

การทำงานระบบร้านอาหารระบบบัญชีโปร่งใส ชัดเจน คุมเงินได้ 100% แก้ปัญหาการจดผิดและลายมืออ่านยาก ทำงานรวดเร็วขึ้น ลดการเดินไปมา สั่งอาหาร ไม่เผ็ด ไม่มัน รายละเอียดเพิ่มเติมได้ ใช้งานง่าย พนักงานต่างด้าวใช้งานได้สบาย ๆ

โปรแกรมโรงแรม แล้วทำทุกอย่างให้ ง่ายขึ้น

รงแรมมาเป็นเวลานาน จนมีชื่อเสียงและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า เหมาะกับโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็ก อีกทั้งยังพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ให้มีความทันสมัยรองรับวินโดว์ 10 ใช้งานง่าย นอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของระบบไฟฟ้า กุญแกคีย์แท็ก ระบบ Bedside ระบบล็อกประตูที่มีความปลอดภัยสูง

โปรแกรมขายหน้าร้าน POS Online ระบบ POS, โปรแกรม Point of Sale

ระบบแสดงลูกค้าเงินสด สามารถเปิดบิลขายสินค้าได้ทันที ราคาขายขึ้นให้เองอัตโนมัติ สามารถแก้ไขรายละเอียดสินค้าและราคาขายได้เองตามต้องการในหน้าเปิดบิล สามารถตั้งค่าห้ามแก้ไขราคาในหน้าเปิดบิลขาย ตั้งค่าระบบเตือนหรือห้ามขายขั้นต่ำกว่าราคาที่กำหนดหรือต้นทุน ตรวจสอบประวัติการขายสินค้าที่หน้าจอเปิดบิลขายได้ทันที ว่าลูกค้าเคยซื้อสินค้าใด ราคาเท่าไร ตรวจสอบราคาขายตามลูกค้าที่หน้าจอเปิดบิลขายได้ทันที แสดงจำนวนสินค้าคงเหลือที่พร้อมขายในหน้าจอเปิดบิล

มีคำถาม หรือ มีปัญหาเกี่ยวกับ ระบบ การใช้งาน ?

โทรหาเราได้ 0884238325 ได้ไม่ได้รับ ทางทีมงานจะติดต่อกลับไม่เกิด 24 Hr